نشست مشترک معاونین فرهنگی ، مدیران کلاس‌ها و معاون فرهنگی دبیرستان در راستای تبیین برنامه های فرهنگی مدرسه.