کلیپ اختتامیه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

موشن گرافى آشنایى با مراحل پذیرش در سلام یوسف آباد

گزارش تصویری از نمایشگاه دستاوردهاى مدارس غیر دولتى

گزارش مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه مدارس سلام در برنامه رخداد (شبکه دو)

گزارش هشتمین جشنواره ورزشى مجموعه مدارس سلام در برنامه رخداد (شبکه دو)

کلیپی از فعالیت های فرهنگی دبیرستان در نیمسال دوم تحصیلی

حضور کاروان ورزشی دبیرستان سلام یوسف آباد در هفتمین جشنواره ورزشی مدارس سلام

باز هم سلام یوسف آباد… (تکرار افتخار آفرینی های دانش آموزان مدارس سلام یوسف آباد در مسابقات سلام کاپ)

مسابقات فجر فاطمی