🟣برگزاری اولین آزمون تشریحی ترم اول با حضور منظم دانش آموزان

🔴لازم به ذکر است اجرای درست و منظم برنامه مطالعاتی باعث کسب موفقیت در امتحانات دی ماه و آزمون شماره ۲ مدارس برتر می شود.

🟠به امید موفقیت شما عزیزان

#دبیرستان‌سلام‌یوسف‌آباد
#معمار‌آینده‌شما