۵۲ رتبه زیر ۱۰۰۰ در کنکور های سراسری سال ۹۴ تا ۹۶

رتبه های کنکور ۹۶ به زودی به این لیست اضافه خواهد شد.