کسب ۲۳ مدال رنگارنگ در المپیاد های کشوری توسط دانش آموزان دبیرستان سلام یوسف آباد