پخت و توزیع شله زرد نذری

🌷🍃🌷🍃🌷

به مدد حق تعالی و به یمن همراهی و همدلی شما عزیزان ارجمند
روز یکشنبه ٠۴/ ٠٧/ ١۴٠٠ در فضای مدرسه از ساعت ١٠ اقدام به پخت شله زرد می نماییم.
و بعدازظهر همان روز از ساعت ١۶ با عنوان خیرات در محله و خیابان‌های اطراف دبیرستان اقدام به توزیع خواهیم کرد.

🌷🍃🌷🍃🌷

در صورت تمایل، با هماهنگی قبلی حضورتان جهت کمک رسانی در تهیه و توزیع در محل دبیرستان مایه‌ی مسرت خاطرمان خواهد بود.

🌷🍃🌷🍃🌷

جهت مشارکت در این امر می‌توانید مبالغ خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید.
۹۵۸۸ ۰۱۹۶ ۲۹۱۳ ۵۰۲۲ بانک پاسارگارد به نام آقای مجتبی قدیم لو