گزارش تصویری از پیش آزمون جامع مدارس برتر

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان سخت کوش پیش دانشگاهی در آزمون های پیش رو…

آزمون ساعت ٠٨:٠٠ صبح شروع گردید و ساعت ۱۱:۳۰ به اتمام رسید.

مطالعه اختیاری در مدرسه تا ساعت ١٧:٠٠ برای دانش آموزان برقرار خواهد بود.