گزارش تصویری از بخش اول اردوی علمی دی ماه ۱۳۹۷ (پایه دوازدهم) که در محل دبیرستان برگزار گردید.