کلاس های تکمیلی شیمی و فیزیک و حل تمرین با حضور دانشجویان برتر دانشگاه های تهران

برنامه اردوی مطالعاتی ویژه آمادگی آزمون مرحله اول مدارس برتر در طی دوهفته آینده در محل دبیرستان وبا حضور دانشجویان جهت رفع اشکال برگزار خواهد گردید.رضایتنامه های برنامه فوق الذکر امروز در بین دانش آموزان توزیع گردید.

ساعت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۳۰ خواهد بود.