کسب مدال نقره المپیاد های علمی کشور سال ۹۷ در رشته نجوم توسط دانش آموز پرهام چاوشیان