کسب مدال برنز المپیاد های علمی کشور سال ۹۷ در رشته نجوم توسط دانش آموز محمد امین مصیبی