کسب رتبه های برگزیده در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح “کشوری و استانی” را به دانش آموزان و خانواده محترم سلام یوسف آباد تبریک می گوییم.

برگزیدگان :

برگزیده کل در سطح مسابقات کشوری در رشته عکاسی، جناب آقای نیما طاهری

رتبه اول شهر تهران در رشته طراحی، جناب آقای علیرضا حیدری

رتبه دوم شهر تهران در رشته تک نوازی دف و تنبک، جناب آقای عماد عسکری

رتبه سوم شهر تهران در رشته عکاسی جناب آقای محمد سپهر معزی عظیمی

#مسابقات_فرهنگی_کشوری_استانی

#طلایه_داران_سلام

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد

#معمار_آینده_شما