کسب رتبه سوم در رشته نمایشنامه خوان برتر
در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه توسط دانش آموز آروین سلیمانی, پایه یازدهم

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما