کسب رتبه سوم رشته شنا ماده پروانه در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام توسط دانش آموز علی فرشیان را تبریک می گوییم.

#جشنواره_ورزشی
#مدارس_سلام
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما