کسب رتبه سوم در رشته داستان نویسی
در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه توسط دانش آموز ارشیا انصاری, پایه یازدهم

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما