کسب رتبه سوم در رشته تئاتر
در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه توسط دانش آموزان پایه یازدهم
آقایان : ارشیا انصاری, طاهر حبیبی, محمد مظفری, آروین سلیمانی, علیرضا کریمی, پرهام شمس الهی.
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما