کسب رتبه دوم در رشته شنا کرال پشت هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام توسط دانش آموز رضا شیردل را تبریک می گوییم.

#جشنواره_ورزشی
#مدارس_سلام
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما