کسب رتبه اول شطرنج انفرادی در هشتمین المپیاد ورزشی مدارس سلام توسط دانش آموز  علی جعفری را تبریک می گوییم.