کسب رتبه اول در رشته خطاطی
در ششمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه توسط دانش آموز فرناد شاهین فر , پایه یازدهم

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما