نشست و هم اندیشی مسئولان مدرسه و دبیران محترم پایه های دهم و یازدهم

(چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷)