قرائت زیارت اربعین

#اربعین
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما

ziarate-ashura

سخنرانی حاج آقا جلالی درباره ماندگاری قیام عاشورا و فضیلت زیارت اربعین

#اربعین
#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما

در حاشیه!
عکس های یادگاری…

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما

ziarateashoora