فضا سازی محیط دبیرستان جهت شروع سال تحصیلی جدید

با آرزوی موفقیت فراوان برای همه دانش آموزان عزیز در سال تحصیلی پیش رو…