افتخار آفرینی دانش آموزان سلام یوسف آباد در روزهای پایانی سال

کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۶ تهران

 • مقام اول در رشته داستان نویسی:
  جاوید شهدی
 • مقام اول در رشته طراحی کنته:
  علیرضا حیدری
 • مقام اول در رشته عکاسی:
  سپهر معزی عظیمی
 • مقام اول در رشته طراحی مداد:
  دانیال عباسی
 • مقام دوم در رشته عکاسی:
  امین محمد نصر اصفهانی
 • مقام دوم در رشته سرود گروهی
 • مقام سوم داستان نویسی :
  ارشیا انصاری
 • تقدیر از دانیال عباسی در رشته مداد رنگی

به امید موفقیت های روزافزون برای دانش آموزان

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما