برگزاری دومین جلسه آموزشی اولیای محترم پایه دوازدهم …

حضـور ٩٢.۴ درصدی اولیای محترم
بسیار ارزشمند بود…

از همراهی شما سپاسگزاریم.