حضور در اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی

بازدید مدیر امور مشارکت های مردمی و مدارس غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از غرفه ی پژوهش مجموعه مدارس سلام (منطقه ۶)

namayeshgah