بَلَغَ العُلی بِکمالِهِ
کَشَفَ الدُّجی بِجَمالِهِ
حَسُنَت جمیعُ خِصالِهِ
صَلّوا علیه و آله…
جشن میلاد بهانه خلقت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و شیخ الائمه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام
شنبه ٩٧/٩/٣
از ساعت ٧:١۵ صبح
نمازخانه دبیرستان سلام
همراه با اجرای مسابقات و اهدای جوایز

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما