جشن تولد دانش آموز
محمدرضا عالیشاه

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما