جشن تولد دانش آموز علی قریب
پایه ی دوازدهم

#دبیرستان_سلام_یوسف_آباد
#معمار_آینده_شما