تولد وحیدرضا سیمین پور دانش آموز پایه یازدهم را تبریک می گوییم و برای ایشان آرزوی سعادت و سربلندی داریم.