تصویری یادگاری از دانش آموزان سخت کوش سال چهارم و مشاور محترمشان در اردوی مطالعاتی آمادگی  آزمون جامع شماره ۵ مدارس برتر ایران

(پایان مطالعه ساعت ۲۰:۳۰…)

خدا قوت و خسته نباشید…

به امید موفقیت این عزیزان در آزمون های پیش رو