بوی ماه مدرسه (آیین بازگشایی دبیرستان در سال تحصیلی جدید)

با آرزوی موفقیت فراوان برای همه دانش آموزان عزیز….