الحمدلله به لطف شما خوبان سه گوسفند با مجموع وزن ۱۳۲ کیلوگرم ذبح و جهت توزیع بین نیازمندان آماده گردید.
اجر همه‌ی شما مهربانان با خدای متعال

حمایت از خانواده های نیازمند در روز عید قربان با همراهی شما خوبان…