برگزاری کلاس های فرهنگی اوریگامی در پایگاه تابستانی ۹۷