مدارس سلام

« دبیرستان (متوسطه دوم) پسرانه سلام یوسف آباد »

« راهنمایی (متوسطه اول) پسرانه سلام یوسف آباد »

«پیش دبستان و دبستان پسرانه سلام یوسف آباد »

::. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجموعه مدارس سلام به آدرس salamsch.com مراجعه نمایید. .::